3 Step ผิวสวยด้วยน้ำมันมะพร้าว .

3 Step ผิวสวยด้วยน้ำมันมะพร้าว

Share : facebook share twitter share messenger share

บทความ น้ำมันมะพร้าว

3 Step ผิวสวยด้วยน้ำมันมะพร้าวStep 1 เลือก

ควรเลือกน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ที่ผ่านกระบวนการสกัดเย็น จะไม่ทำให้สารโพลีฟีนอลซึ่งเป็นสารสำคัญ ถูกทำลาย

Step 2 ใช้

ทาผิวหน้าหรือผิวกายวันละ 2ครั้ง เช้า เย็นหลังอาบน้ำ โดยเช็ดตัวให้แห้งก่อน หากเป็นผิวหน้าใช้ครั้งละ 1 มิลลิลิตร ส่วนผิวกายปริมาณที่ใช้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ผิว

Step 3 เก็บ

ควรเก็บผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวไว้ในห้องอุณหภูมิปกติไม่นำไปวางตากแดด

 

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงรังสิมา วณิชภักดีเดชา

ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 


บทความที่น่าสนใจ

ประโยชน์น้ำมันมะพร้าวปรุงอาหาร ดีต่อสุขภาพ อย่างไร

น้ำมันมะพร้าว ( coconut oil ) ช่วยบรรเทาอาการ โรคเบาหวาน ได้หรือไม่ ?

ทานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ดีอย่างไร

บำบัดโรคง่าย ๆ เพียงแค่ใช้ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ก็ สุขภาพดี ได้